Etudiants / Students

Xiaoyu CHEN Balasz DEMENY Ksenia FEDORUK Yui FUSHIKI Melissa GORE Daria GOREMYKINA Lion HINNRICHS Chia-Lun HSU Ji-Hyun KIM Minjae KIM Myunghyun KIM Susanna KIM Alexander KULIKOV Hanseul LEE Sijin LIANG Rie NAGAYASU Tomoki PARK Aya SAKAMOTO Ayaka SHIGENO Yoshihiro TERAMOTO Yuya TSUDA Emma-Jieun YEOMihyang YU

Assistante / Assistant :
Rikako MURATA


Rikako MURATA